Aktuellt

NIS2-direktivet och cybersäkerhet

Uppdatering: Nu kan du lyssna på webinaren om NIS2-direktivet ur ett cybersäkerhetsperspektiv som podd.


WithSecure i samarbete med Wesslau Söderqvist Advokatbyrå anordnade tre webinar med målet att reda ut vad det nya NIS2-direktivet innebär och hur det påverkar svenska organisationer. Nu kan du ta del av dessa i poddformat.

Du kommer få svar på frågor som:

  • Vad är det för krav som ställs?
  • Hur kommer tillsynen att ske?
  • Vad händer om jag inte uppfyller kraven?
  • Vad behöver organisationer tänka på?

Tre delar på podden Inuit TechTalk

Gå till Inuit TechTalk eller lyssna nedan (finns på vanliga podd-appar).

DEL 1: Vilka rapporteringsskyldigheter har man som organisation?


DEL 2: Vilka säkerhetsåtgärderna förväntas man implementera?


DEL 3: Tillsyn och Sanktioner


Kort om NIS2-direktivet

NIS2-direktivet är en EU-förordning som fastställer regler för säkerheten för nätverk och informationssystem i hela EU-området.

Direktivet syftar till att öka skyddet mot cyberattacker och andra säkerhetsproblem för nätverk och informationssystem som är kritiska för samhällets funktioner. Detta inkluderar exempelvis energi- och vattenförsörjning, finansiella tjänster, sjukvård och transport.

NIS2-direktivet kräver att medlemsländerna i EU inrättar en nationell myndighet för cybersäkerhet och fastställer säkerhetskrav för viktiga operatörer inom den digitala infrastrukturen. Direktivet ställer också krav på samarbete mellan medlemsländerna i händelse av allvarliga säkerhetsincidenter.

Liknande artiklar

Missa inget på bloggen

Prenumera på veckovisa uppdateringar om cybersäkerhetsläget samt tips & tricks och nyheter från WithSecure.

Prenumerera på bloggen