Tips & Tricks

7 skäl till varför du behöver EDR

Med Endpoint Detection and Response (EDR) får du möjlighet att snabbt identifiera och stoppa avancerade attacker. Här är sju skäl till varför du behöver EDR.


Cyberattacker blir allt mer avancerade och riktade vilket innebär att traditionella säkerhetsåtgärder inte längre är tillräckliga för att skydda företagets IT-miljö. Det är därför avgörande att ha en strategi som kan förebygga, upptäcka och åtgärda hot i realtid. Enbart förebyggande åtgärder räcker inte mot dagens avancerade och riktade attacker vilka kräver mer lyhörda åtgärder.

En Endpoint Detection and Response (EDR)-lösning är en viktig del av en sådan strategi. Med en EDR-lösning kan du övervaka din IT-miljö i realtid och upptäcka hot som har kringgått andra säkerhetskontroller. Det ger dig också möjlighet att undersöka hoten och vidta åtgärder för att eliminera dem innan de orsakar skada.

Sju viktiga skäl till varför alla behöver en EDR-lösning: 

 1. Stoppa attacker innan allvarlig skada uppstår
  EDR upptäcker beteendeavvikelser i realtid och låter dig stoppa ett dataintrångsförsök innan din IT-miljö äventyras.
 2. Upptäck automatiskt hot som flyger under radarn
  EDR upptäcker automatiskt hot som har kringgått andra säkerhetsåtgärder och flaggar problemet omedelbart.
 3. Accelerera svarstider på riktade attacker
  EDR påskyndar ditt svar på avancerade hot avsevärt vilket minimerar potentiella skador.
 4. Se vad som händer i realtid
  Lösningen låter dig övervaka dina endpoints, se om några misstänkta aktiviteter händer på dem och varnar dig när hot identifieras.
 5. Identifiera hot effektivt
  Du kan proaktivt leta efter hot med sök- och filtreringsmöjligheter, titta på helheten och zooma in på detaljer. Användbara svarsalternativ ger dig möjlighet att vidta korrekta åtgärder beroende på situationen.
 6. Förenkla din säkerhetshantering
  Du kan effektivisera din säkerhetshantering avsevärt genom att koppla ihop din EDR-lösning med andra grundläggande cybersäkerhetsverktyg.
 7. ka din operativa effektivitet
  En korrekt EDR-lösning minskar tiden du behöver lägga på hotanalys och onödiga larm samt säkerställer att du spenderar din tid på de verkliga hoten när de dyker upp.

Ladda ner som PDF

 

WithSecure EDR

Med WithSecure Elements Endpoint Detection and Response kan du uppnå det vi beskriver ovan och på så sätt få möjlighet att snabbt identifiera och stoppa avancerade attacker.

Så här fungerar EDR

Vill du veta mer? Prata med oss så berättar vi mer.


Sammanfattning

En EDR-lösning kan stoppa ett försök till dataintrång innan IT-miljön äventyras och accelererar svarstider på riktade attacker, vilket minimerar potentiella skador. Genom att övervaka endpoints i realtid och proaktivt söka efter hot kan organisationer effektivt hantera säkerheten och öka den operativa effektiviteten. Genom att koppla ihop EDR-lösningen med andra cybersäkerhetsverktyg kan man förenkla säkerhetshantering ytterligare.

 

Kommentarer

Liknande artiklar

Missa inget på bloggen

Prenumera på veckovisa uppdateringar om cybersäkerhetsläget samt tips & tricks och nyheter från WithSecure.

Prenumerera på bloggen