Produktnyheter

WithSecure lanserar Cloud Security Posture Management

WithSecure Elements tillför nya funktioner för att hjälpa organisationer att identifiera osäkra konfigurationer i molnbaserade infrastrukturplattformar.


Säkerhetsplattformen WithSecure™ Elements har lanserat en ny modul för att identifiera osäkra konfigurationer i molnbaserade infrastrukturplattformar. Många organisationer använder molntjänster men kan ibland glömma säkerheten. Utmaningar inkluderar brist på kompetens inom molnsäkerhet och komplexitet.

Cloud Security Posture Management erbjuder molnsäkerhetsskanning, konfigurationskontroller, och en lättanvänd dashboard. Den hanterar sårbarheter och felkonfigurationer och hjälper till att upprätthålla överensstämmelse med standarder. Modulen kompletterar andra skydds- och hanteringsfunktioner för att säkerställa säkerheten vid övergången till molnet.

Modulen är avsedd att hantera risker relaterade till sårbarheter och felkonfigurationer i populära molnbaserade IaaS-plattformar. Stöd för både AWS och Microsoft Azure tillhandahålls från allra första början.

Specifika funktioner inkluderar:

  • Molnsäkerhetsskanning som identifierar och prioriterar felkonfigurationer baserat på risknivå med tillhörande instruktioner för att avhjälpa problemet.
  • Konfigurationskontroller för överdrivet tillåtande av IAM-privilegier, okrypterad data i vila, molninstanser med åtkomst till offentliga IP-adresser, om loggning är aktiverad för incidentutredning och ytterligare befintliga och nya molnsäkerhetsproblem.
  • Tjänst som drivs av konsultexpertis och forskning för att säkerställa att kontroller passar in i hotmodeller och tillför verkligt säkerhetsvärde till organisationer.
  • Dedikerad instrumentpanel där viktig uppmärksamhetskrävande information tillhandahålls i lättolkade grafer, såsom utvecklingen av säkerhetshållning över tid, samt olika insikter om säkerhetshållning.
  • Hantering av flera företag och flera moln i en enda lättanvänd portal tillsammans med slutpunktssäkerhet, samarbetsskydd och produkter för sårbarhetshantering.
  • Specifika regler och flaggning som hjälper till att upprätthålla överensstämmelse med oberoende standarder, såsom CIS och NIST CSF.
  • Möjlighet för partners, som MSP:er och MSSP:er, att tillhandahålla CSPM som en hanterad tjänst till sina kunder.

Vill du veta mer eller få en demo? Prata med oss så hjälper vi dig.

Kommentarer

Liknande artiklar

Missa inget på bloggen

Prenumera på veckovisa uppdateringar om cybersäkerhetsläget samt tips & tricks och nyheter från WithSecure.

Prenumerera på bloggen